Mailverwerkers eisen gebruik van SPF, DKIM en DANE

De grote mailverwerkers (Google, Microsoft) eisen dat e-mails worden verzonden met SPF, DKIM en DANE om de veiligheid van e-mails te verbeteren. Dit is een reactie op de toenemende hoeveelheid phishingmails. SIDN, de beheerder van .nl-domeinen, adviseert om deze technieken te gebruiken om de veiligheid van e-mails te verbeteren. SPF, DKIM en DMARC ... Lees verder »

25-10-2023